Kategoria: Przedszkola

Kacperkowy.com – Kacperkowy Światek – Przedszkole Niepubliczne

Kacperkowy.com - Kacperkowy Światek - Przedszkole Niepubliczne

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Funkcjonalne, i estetycznie urządzone sale zabaw, i zajęć dla dzieci, piękny plac zabaw oraz pracownię komputerową i bibliotekę. Bogata jest oferta zajęć dodatkowych:

 • zabawy z językiem angielskim
 • rytmika
 • zajęcia umuzykalniające
 • zespól wokalno-instrumentalny
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia rzeźbiarskie
 • zajęcia z malarstwa
 • zajęcia plastyczne
 • kółko teatralne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne
 • religia
 • zajęcia komputerowe
 • opieki psychologa
 • karate
 • joga

Pracuje w nim 18 nauczycieli oraz 12 pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele pracujący w placówce posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, logopedii, psychologii oraz pedagogiki specjalnej. Ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, studiach wyższych. Praca z dziećmi jest dla nich pasją. Nauczyciele wspomagają rozwój dzieci, zwracając szczególną uwagę na ich wrodzone zdolności, predyspozycje, potencjał, kierując się uniwersalnymi wartościami. W trakcie codziennych zajęć nauczyciele rozbudzają i rozwijają zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem. Przedszkole stara się być otwarte na środowisko w którym funkcjonuje, biorąc udział w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki oświatowe. Przedszkole stara się zaspakajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizuje przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, zabawy. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00.